Skip to main content

Sefer Amanah... : le-horot ule-hokhiah bo veraayot gemurot u-verurot she-emunat ha-Meshihiyim ... beli safeh he mushevet al yesod ha-Torah veha-Nevii veha-Ketuvim le-fikhad kara shemo Sefer Amanah le-hair bo ene ha-iveriim ule-holikh ba-derekh yesharah ha-toim ...

Bookreader Item Preview

SIMILAR ITEMS (based on metadata)